Pernah lihat nenek-nenek jikalau sedang marah? Paling-paling hanya ngomel-ngomel yang kagak terperinci dan membuat gatal indera pendengaran orang-orang sekitanya. Kalau […]